Nieuwsbrief zondag 2 april01.04.2023

Mededelingen


Heilige Doop:
Vandaag is er in de ochtenddienst de bediening van de Heilige Doop aan Maarten Sterenborg (Veenhuizen 18a, 9591 TG Onstwedde)
Na de dienst is er de gelegenheid voor in de kerk de doopouders te feliciteren en hen Gods zegen toe te wensen.

Collecten:
De collecten vinden plaats in de eredienst tijdens het zingen voorafgaande aan de prediking. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk en instandhouding van de eredienst. Bij de uitgang kunt u geven voor de zending. Giften overboeken per bankrekening is uiteraard ook mogelijk.
Alle collecten worden van harte aanbevolen

Kinderoppas:
Tijdens de morgendienst is er kinderoppas in d’Ekkelkaamp.

Extra collecte - Eerste Paasdag:
Zondag 9 april, Eerste Paasdag, is er een extra collecte bij de uitgang voor het werk van de HGJB. De HGJB is zeer betrokken bij veel gemeenten in ons land om handen en voeten te geven aan het jeugdwerk. Ook door onze gemeente wordt gebruik gemaakt van de diverse materialen voor het jeugdwerk van de HGJB.

Zondagsschool - Tweede Paasdag:
Op Tweede Paasdag, maandag 10 april, hopen de kinderen van de zondagsschool tijdens de eredienst enkele paasliederen te zingen.
Vandaag na de morgendienst gaan de kinderen van de zondagsschool de liederen oefenen in de kerk.

Huwelijksdienst:
Op vrijdag 21 april 2023 hopen Arjan Olthuis en Henrieke Migchels te trouwen.
De bevestiging en inzegening van hun huwelijk vindt plaats in onze kerk en begint om 18.30 uur.
Hun adres: Waterschapsweg 27b, 9585 PC Vledderveen.
Wij wensen het bruidspaar vanaf deze plaats van harte Gods Zegen toe bij het toeleven naar hun huwelijksdag, de dag zelf en de tijd die jullie samen uit Gods hand mogen ontvangen.
(per abuis is de huwelijksdienst niet vermeld in het kerkblad van april).