Nieuwsbrief zondag 19 maart18.03.2023

Mededelingen


Heilig Avondmaal en Dankzegging
Vandaag hopen we in de morgendienst het sacrament van het Heilig Avondmaal te vieren.
De preek van zondagmiddag, de dankzeggingsdienst, maakt onderdeel uit van de preek van afgelopen zondag en de morgendienst. De trits van 'voorbereiding, viering en dankzegging' vindt dus ook deze keer weer z'n weerslag in een drieluik in de verkondiging, waarbij de laatste van de drie n.a.v. Mattheüs 15 zeker niet de minste zal blijken te zijn!
Mogen wij u oproepen om aanwezig te zijn in beide diensten? Immers viering en dankzegging horen bij elkaar.

Glutenvrij avondmaal brood:
Bij de rondgang tijdens het Heilig Avondmaal met brood is er glutenvrij-brood beschikbaar.
Korte Viering:
Om plm. 11.00 uur wordt de korte viering gehouden voor belijdende leden die wegens omstandigheden de hele dienst in de kerk niet kunnen bezoeken. Indien u de dienst thuis via kerktelefoon of kerk-TV moest volgen, maar toch graag deel had genomen aan de viering, dan nodigen wij u van harte uit het sacrament met ons mee te vieren.

Avondmaalscollecte:
De avondmaalscollecte is bestemd voor Eleos. (Geestelijke gezondheidszorg)
Eleos is specialist in christelijke ggz en biedt begeleiding en behandeling aan mensen met psychische problematiek. Vanuit het christelijk geloof werken ze met hen en hun netwerk aan hoop en herstel van het gewone leven. Eleos heeft in het noorden van ons land vestigingen in Assen en Groningen.
Uw gift voor Eleos kunt u ook overmaken op rekeningnummer: NL 44 RABO 0349 0041 96 ten name van Diaconie Herv. Gem. met vermelding van “Eleos”.

Collecten:
De collecten vinden plaats in de eredienst tijdens het zingen voorafgaande aan de prediking. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk en instandhouding van de eredienst. Bij de uitgang kunt u geven voor de zending. Giften overboeken per bankrekening is uiteraard ook mogelijk.
Alle collecten worden van harte aanbevolen

Kinderoppas:
Tijdens de morgendienst is er kinderoppas in d’Ekkelkaamp.

Zondagsschool:
In verband met de viering van het Heilig Avondmaal is er zondagmorgen géén zondagsschool.

Jeugdclub 12 – 16
De jeugdclub 12 -16 hoopt vrijdag 24 maart haar jaarfeest te houden in d’Ekkelkaamp. De avond begint om 19.30 uur. Iedereen is van harte welkom!

Generale Repetitie Jaarfeest:
Maandag 20 maart 19:00 uur: generale repetitie voor jaarfeest 12-16 jaar.
Alle leden van de club worden verwacht hierbij aanwezig te zijn!

Catechese 16 +:
In verband met het jaarfeest van de 12 – 16 club is er aanstaande vrijdag geen catechese 16 +.

Kopij voor het kerkblad:
Kopij voor het kerkblad van april dient u uiterlijk op woensdag 22 maart 2023 in te leveren bij de scriba, Besselinglaan 2 of/en bij voorkeur per email naar: kerkblad@hervormdonstwedde.nl


Erediensten zondag 26 maart 2023:
In verband met ziekte kan ds. Plette zondag 26 maart niet voorgaan in de erediensten. In de morgendienst hoopt dan ds. Van Wingerden uit Rijssen voor te gaan en in de middagdienst ds.
Op ’t Hof uit Siddeburen.