Rondom de kerkdiensten14.03.2023

Collecten:
Gemeenteleden en eventuele gasten die de diensten bijwonen via de media kerktelefoon of kerk TV vragen wij hun giften voor diaconie, kerkbeheer en zending over te maken op de rekeningnummers zoals die in de informatierubriek van het kerkblad en de website staan vermeld.
Dit geldt eveneens voor de bijzondere en extra collecten.

Verkoop van collectemunten:
In de maand maart vindt de verkoop van collectemunten plaats op D.V. maandag 13 maart 2023.
’s Middags van 15.00 – 16.30 uur en ’s avonds van 19.00 – 20.30 uur.