Nieuwsbrief zondag 22 januari21.01.2023

Mededelingen


Collecten:
De collecten vinden plaats in de eredienst tijdens het zingen voorafgaande aan de prediking. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk en instandhouding van de eredienst. Bij de uitgang kunt u geven voor de zending. Giften overboeken per bankrekening is uiteraard ook mogelijk.
Extra collecte:
Vandaag is er bij de uitgang een extra collecte bestemd voor de kosten van onderhoud van kerk en gebouwen. Uw gift hiervoor kunt u ook overmaken op rekeningnummer: NL61 RABO 0349 0001 07 ten name van Kerkbeheer met vermelding van: “onderhoud kerk en gebouwen”

Alle collecten worden van harte aanbevolen

Kinderoppas:
Tijdens de morgendienst is er kinderoppas in d’Ekkelkaamp.

Kopij voor het kerkblad:
Kopij voor het kerkblad van februari dient u uiterlijk op woensdag 25 januari 2023 in te leveren bij de scriba, Besselinglaan 2 of/en bij voorkeur per email naar: kerkblad@hervormdonstwedde.nl.