Nieuwsbrief kinderen 22/121.01.2023

22 januari 2023

Naam:

 

 

Datum:

 

 

Dominee tijdens deze dienst:

 

 

Schrijf 2 liederen uit Weerklank die we deze dienst zingen:

 

 

 

Noem 3 dingen waar de dominee voor heeft gebeden:

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

Uit welke bijbelboeken lezen we:

……………………………………………………………………………………………

Woorden uit de schriftlezing:
 

Maak een tekening die bij de preek past

 

 
   

 

 

 

 

Hoor jij woorden tijdens de preek die beginnen met deze letters? (Hoor je ook lange woorden?)

E. …………………………………………………………

G. …………………………………………………………

H. …………………………………………………………

K. …………………………………………………………

M. …………………………………………………………

P. …………………………………………………………

R. …………………………………………………………

S. …………………………………………………………

T. …………………………………………………………

W. …………………………………………………………

 

                                                                                                                                 

http://www.schoolplaten.com/kleurplaat-potlood-2-dl14837.jpg