Nieuwsbrief zondag 20 november19.11.2022

Mededelingen


Collecten:
De collecten vinden plaats in de eredienst tijdens het zingen voorafgaande aan de prediking. De eerste is voor de diaconie en de tweede voor de kerk en instandhouding van de eredienst. Bij de uitgang kunt u geven voor de zending. Giften overboeken per bankrekening is uiteraard ook mogelijk.

Alle collecten worden van harte aanbevolen

Kinderoppas:
Vandaag is er tijdens de morgendienst kinderoppas in d’Ekkelkaamp.

Kom en Zing mee avond – Evangelisatiecommissie:
Vanavond (zondag) wordt er door de evangelisatiecommissie een Kom en Zing mee avond georganiseerd in d’Ekkelkaamp. Medewerking wordt verleend door het Christelijk Mannenensemble Pekela. De toegang is gratis en na afloop is er gelegenheid om onder het genot van koffie of thee even na te praten. De avond begint om 19.00 uur.

Extra collecte:
Volgende week zondag wordt er een extra collecte gehouden voor een kerstgave aan ouderen en langdurig zieken.

Dorcas voedselactie 2022:
Voor de Dorcas voedselactie kunnen deze maand nog giften worden overgemaakt.
U kunt uw donatie overmaken op bankrekeningnummer van de diaconie van onze gemeente:NL 44 RABO 0349 0041 96 o.v.v. Dorcas voedselactie.
Of via de digitale collectebus (mogelijk t/m 30 november) van de Hervormde gemeente Onstwedde op de site van Dorcas: dorcas.nl/acties/hervormde-gemeente-onstwedde.

Kopij Kerkblad:
Kopij voor het kerkblad van december kunt u aanleveren tot en met woensdag 23 november aanstaande, bij voorkeur per e-mail naar: kerkblad@hervormdonstwedde.nl
of bij de scriba: Besselinglaan 2.


Jeugdclub 12 -16:

Ook dit jaar gaat Jeugdclub 12-16 weer kniepertjes bakken! De opbrengst zal dit jaar bestemd zijn voor het verbouwen van de hobbyzaal naar een jeugdhonk.
 1 zakje (20 stuks) voor 3,-

Bestellen is eenvoudig, u vult onderstaand strookje in (zonder geld) en levert dit uiterlijk zondag 27 november in, in de kartonnen dozen die bij de ingangen van de kerk staan. Mocht u niet in de gelegenheid zijn om het in te leveren in de kerk, dan mag u het ook uiterlijk 28 november inleveren bij Gerben Huiting, Dorpsstraat 20.

Zaterdag 17 december kunt u uw bestelde kniepertjes afrekenen en ophalen in d’Ekkelkaamp van 10.00-11.00.

 

Naam: ………………………………………………………………………………………………………………………..


Adres: ………………………………………………………………………………………………………………………


Bestelling:     ____    aantal zakjes kniepertjes á 3 Euro
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Jeugddienst en koffiedrinken na de dienst
Het thema van de morgendienst van D.V. volgende week 27 november is aangedragen door de jongeren: ‘Hoe kan ik God leren kennen?’. In deze Jeugddienst staan we stil bij de geschiedenis uit Handelingen 8 die gaat over de ontmoeting tussen Filippus en de Ethiopiër. Maar meer nog gaat deze geschiedenis over de ontmoeting van deze Ethiopiër met God.  
Iedereen die in de gelegenheid is, hopen we in deze Jeugddienst te ontmoeten. Want ook al is het een Jeugddienst; het is een dienst voor jong & oud en bovendien een eredienst van/voor de HEERE. Hij wil ook ons ontmoeten!
 
Aan deze dienst wordt medewerking verleend door muziek- en zanggroep ‘Genesis’. Naast begeleiding van enkele samenzangmomenten, zullen zij ook enkele liederen voor ons zingen.

Aansluitend is er na de dienst gelegenheid om elkaar in de d’Ekkelkaamp te ontmoeten onder het genot van koffie, thee of frisdrank met iets lekkers erbij. Iedereen van harte welkom!   

Zondagsschool volgende week zondag:
In verband met de jeugddienst en de ontmoeting ná de dienst in d’Ekkelkaamp is er volgende week zondag GEEN zondagsschool. De ouders worden met hun kinderen van harte uitgenodigd hierbij aanwezig te zijn.

Kinderdienst 2023
Even een punt van aandacht voor uw/jouw agenda: per abuis is in het Kerkblad een verkeerde datum gecommuniceerd m.b.t. de Kinderdienst van D.V. februari. Deze zal niet, zoals vermeld, worden gehouden op zondag 19 februari, maar in de morgendienst van zondag 5 februari.  

Prekenserie Elia–Elisa
We gaan even een ‘knip’ zetten in de prekenserie over Elia–Elisa, want op D.V. zondag 27 november begint de adventstijd. Omdat echter de morgendienst van zondag 27 november in het teken staat van de Jeugddienst, hoop ik vanaf zondag 4 december te beginnen met het bepreken van adventsstof. Ook dat zal weer een korte serie worden. Allereerst rondom de viering van het Heilig Avondmaal, maar vervolgens ook heen levend náár en uitlopend óp Kerst. Zonder bijzonderheden hopen we in januari nog een aantal keren in de prediking stil te staan bij enkele momenten uit het leven van Elia–Elisa.