Pastorale aangelegenheden16.11.2022

U kunt pastorale aangelegenheden zoals rouw, verdriet, zorg, ziekte en vreugde melden bij de predikant, T (0599)331212 of predikant@hervormdonstwedde.nl ), de wijkouderling of de scriba T (0599)332035 of scriba@hervormdonstwedde.nl).