Nieuwsbrief zondag 31 juli30.07.2022

MEDEDELINGEN:


Collecten:
De collecten vinden plaats in de eredienst voorafgaand aan de prediking.
De eerste is voor de diaconie en de tweede voor kerkbeheer.
Bij de uitgang kunt u middels de zendingsbussen geven voor de zending.
Uw gift digitaal overmaken blijft uiteraard ook mogelijk.

Alle collecten worden van harte aanbevolen

Kinderoppas:
Vandaag is er tijdens de morgendienst kinderoppas in d’Ekkelkaamp.

Vakantiegasten:
Tijdens de vakantieperiode verwachten wij weer, tijdens de erediensten, gasten te ontvangen die in de regio op vakantie zijn.
Voor hen ligt bij de ingang het vakantiekerkblad voor de maanden juli en augustus.
Mogen wij u oproepen om de vakantiegangers weer gastvrij te begroeten?

Vakantie Boekentafel:
De boekentafel is tijdens de vakantieperiode op maandag 25 juli en maandag 1 augustus gesloten.
De eerstvolgende boekentafel wordt gehouden op maandag 8 augustus.

Collectemunten:
De eerstvolgende verkoop van collectemunten is op maandag 8 augustus.

 

Nieuwsbrief voor de kinderen:
Tijdens de vakantieperiode is er voor de kinderen voor de morgendiensten een nieuwsbrief beschikbaar die niet speciaal afgestemd is op de preek. Voor de middagdiensten is er een algemene nieuwsbrief voor de kinderen. Beide versies worden als bijlage gemaild.

Noodhulp Venezolaanse vluchtelingen:
Volgende week zondag is er een extra collecte voor noodhulp aan Venezolaanse vluchtelingen. Venezuela gaat gebukt onder een grote crisis. Er is te weinig voedsel en het leven is moeilijk. Al zo’n vijf miljoen mensen hebben huis en haard verlaten en een groot deel daarvan is terecht gekomen in het buurland Columbia, waar de omstandigheden slecht zijn.

Bij de dienst van vanmorgen: