Nieuwsbrief zondag 19 juni18.06.2022

Mededelingen


Collecten:
De collecten vinden plaats in de eredienst voorafgaand aan de prediking.
De eerste is voor de diaconie en de tweede voor kerkbeheer.
Bij de uitgang kunt u middels de zendingsbussen geven voor de zending.
Uw gift digitaal overmaken blijft uiteraard ook mogelijk.

Extra Collecte:
Vandaag is er bij de uitgang een extra collecte ten behoeve van de IZB.
Met uw gift helpt u mee het evangelie te verspreiden in Nederland en worden diverse missionaire projecten gefinancierd. Uw gift hiervoor kunt u ook overmaken op rekeningnummer
NL 44 RABO 0349 0041 96 van de diaconie met vermelding: extra collecte IZB.

Alle collecten worden van harte aanbevolen

Kinderoppas:
Vandaag is er tijdens de morgendienst kinderoppas in d’Ekkelkaamp.

Voorbereiding viering Heilig Avondmaal:
Volgende week zondag vindt in de morgendienst de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal plaats. Censura Morum wordt gehouden op maandagavond 27 juni.
Tijdens de diensten van voorbereiding, viering en dankzegging zal in de prediking worden stilgestaan bij de gelijkenis van de verloren zoon. (Lukas 15)

Wijziging voorganger:
Volgende week zondagmiddag hoopt ds. Van den Berg zelf voor te gaan i.p.v. ds. De Leeuw.
Dominee zal dan verder gaan met een serie preken naar aanleiding van de Heidelbergse Catechismus en staan we stil bij Zondag 1.

Informatieavond Nieuwe Kringen:
Voor het komende winterseizoen hopen wij een tweetal nieuwe kringen op te kunnen starten.
Naast de al bestaande kringen, zoals de catechese voor jongeren, de belijdeniscatechese, jonge lidmatenkring en de Bijbelkring, willen we gedurende winterseizoen negen avonden besteden aan geloofscatechese en ontmoetingsavonden organiseren.

*     Tijdens de geloofscatechese willen we op ontspannen wijze nadenken en praten over de kernthema’s van het christelijk geloof en aanverwante onderwerpen waarmee we dagelijks geconfronteerd worden.
*     Tijdens de ontmoetingsavonden willen we samen op zoek gaan naar de vraag hoe we de band met het geloof kunnen vernieuwen en versterken, waarbij ook vragen als het diepere doel van ons leven aan de orde komen.

De avonden zijn met name bedoeld voor alle jongvolwassen gemeenteleden en volwassenen tot ongeveer 55 jaar.
De kerkenraad wil u/jullie graag over deze plannen uitvoerig informeren, temeer omdat dit ook organisatorische en financiële aspecten met zich meebrengt.   

We organiseren daarom een informatieavond op:
Dinsdag 28 juni 2022 in d’Ekkelkaamp, aanvang 19.30 uur
Iedereen is hierbij van harte welkom.

Zomeravondconcert:
Vrijdagavond 24 juni wordt in onze kerk een zomeravondconcert gehouden. Het concert begint om 20.00 uur en de toegang is gratis.
Het zomeravondconcert wordt gegeven door vier jonge talentvolle muzikanten die deze avond speciaal naar Onstwedde komen. U kunt deze avond luisteren naar Lieneke van Eijkelenburg uit Musselkanaal (zang), Gerben Schenk uit Urk (mondharmonica, gitaar en zang), Aleida Groeneveld uit Hardinxveld (viool) en Rens de Winter uit Sliedrecht (piano en orgel).
Geniet onder andere van het prachtige You raise me up, een toekomst vol van hoop en Amazing Grace. Ook zijn er twee liederen met samenzang.
Vanaf 19.00 uur is het mogelijk om koffie en thee te kopen op het kerkplein, de deuren van de kerk openen om 19.30 uur. De toegang voor het concert is gratis, er wordt een collecte gehouden voor de onkosten.
Na het concert is er gelegenheid tot bezichtiging van de kerk.
De orgelcommissie kijkt uit naar uw komst, nodigt u iemand uit om mee te gaan?

Toneelstuk tijdens nieuwjaarsvisite 2023:
Wilt u nog meedoen als toneelspeler/toneelspeelster met de toneelgroep die plannen heeft om een toneelstuk op te voeren tijdens de nieuwjaarsvisite?
Tot 22 juni 2022 kunt u zich hiervoor nog aanmelden bij Bé Meems. (tel 332444)

Kopij Kerkblad:
Kopij voor het kerkblad van juli/augustus kunt u aanleveren tot en met woensdag 22 juni aanstaande, bij voorkeur per e-mail naar: kerkblad@hervormdonstwedde.nl - of bij de scriba: Besselinglaan 2.