Nieuwsbrief zondag 8 mei07.05.2022

Mededelingen


Collecten:
De collecten vinden plaats in de eredienst voorafgaand aan de prediking.
De eerste is voor de diaconie en de tweede voor kerkbeheer.
Bij de uitgang kunt u middels de zendingsbussen geven voor de zending.
Uw gift digitaal overmaken blijft uiteraard ook mogelijk.

Alle collecten worden van harte aanbevolen

Kinderoppas:
Vandaag is er tijdens de morgendienst kinderoppas in d’Ekkelkaamp.

Afsluiting Winterwerk:
Vandaag zal in de morgendienst de afsluiting van het winterwerk worden gehouden.
Thema voor deze dienst: “Getuige zijn van Jezus, hoe doe je dat?”
In deze dienst zal medewerking worden verleend door Genesis.

Boekentafel en Verkoop Collectemunten:
Maandag 9 mei is de boekentafel geopend ’s middags van 15.00 – 16.30 uur en
’s avonds van 19.00 – 20.30 uur.
Tijdens de avondopenstelling is er tevens de verkoop van collectemunten.

Extra Collecte:
Volgende week zondag wordt er een extra collecte gehouden die bestemd is voor kerk en onderhoud van de gebouwen. Uw gift hiervoor kunt u ook overmaken op rekeningnummer:
NL 61 RABO 0349 0001 07 onder vermelding van: “kerk en onderhoud gebouwen”.