Liederen Genesis07.05.2022

Afsluiting winterwerk


Op Toonhoogte 325 – Licht van de wereld

Licht van de wereld            
U scheen in mijn duisternis;
nu mag ik zien wie U bent.
Liefde die maakt dat ik U wil kennen, Heer.
Bij U wil zijn, elk moment

Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.        
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

Hemelse Heer, U die hoog en verheven bent
Koning vol glorie en macht,
bent als een kind naar de wereld gekomen.
Legde Uw heerlijkheid af.

Voor U wil ik mij buigen        
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

En nooit besef ik hoe U leed
de pijn die al mijn zonden deed.

En nooit besef ik hoe U leed,
de pijn die al mijn zonde deed

Voor U wil ik mij buigen
U wil ik aanbidden.
U wil ik erkennen als mijn Heer.
Want U alleen bent waardig,
heilig en rechtvaardig.
U bent zo geweldig goed voor mij

 

 


Opwekking 276 – Laat heel de wereld het zien

Laat heel de wereld het zien,
Maak de volk'ren weer blij
Door de klank van zijn stem.
Heuvels en dalen breek uit!
Kom en juich, zing het luid!
Klap je handen voor Hem!

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
Een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Laat heel de wereld het zien,
Maak gevangenen vrij,
Breng de eenzamen thuis.
Heel satans bolwerk stort neer,
Door 't gebed tot de Heer,
Door de kracht van het kruis.

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
Een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.

Laat heel de wereld nu staan
Vol ontzag voor zijn naam,
Zing het lied dat Hem eert.
Wees niet meer stil, zegt het voort
Tot de wereld het hoort:
Jezus regeert!

Liefde en recht zal Hij brengen op aard',
Een eeuwige heerschappij.
In onze hand ligt een tweesnijdend zwaard.
't Woord van de waarheid maakt vrij.
Het maakt vrij.


Sela – Mag ik jou tot zegen zijn

Mag ik jou tot zegen zijn,    
naast je lopen op de reis?
Samen achter Jezus aan,      
gaan waar Hij ons wijst.    
Laat ons delen in zijn liefde,
voor elkaar de minste zijn.  
Met elkaar het leven vieren,
uitzien naar het koninkrijk.
 
Mag ik jou tot zegen zijn,    
jou aanvaarden zoals Hij?    
Zoeken naar verbondenheid,
dwars door alle strijd.
Laat ons wijze woorden spreken,
zwijgen als dat nodig is.
Met elkaar een voorbeeld geven,
leven als getuigenis.
 
Laten wij tot zegen zijn
voor de mensen om ons heen.
Vol van liefde zoals Hij,
open en gastvrij.
Laat ons delen, laat ons geven,
geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven,
omdat Jezus bij ons is.

Laat ons delen, laat ons geven,
geven wat de ander mist.
Elke stap is vol van leven,
omdat Jezus bij ons is.

 

 

 

 

 

Op Toonhoogte 384 – Laat Uw glorie zien

Laat uw glorie zien
aan heel de wereld om ons heen;
als wij samen U aanbidden
dan maakt U ons één.

Laat uw glorie zien,
laat alle blijdschap die U brengt
een getuigenis van hoop zijn
voor wie U niet kent.

Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden;
raak ons allen aan.
Als wij Jezus' naam belijden
als de enige die redt.
Toon uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.

Laat uw glorie zien,
dat heel de wereld horen mag
het lied van Jezus en het kruis
waar Hij ons redding bracht.

Laat uw glorie zien
aan wie gebroken is en moe,
dat zij horen hoe U liefdevol
hun namen roept.

Als wij samen U aanbidden
en vol eerbied voor U staan,
daalt uw Geest neer in ons midden;
raak ons allen aan.
Als wij Jezus' naam belijden
als de enige die redt.
Toon uw majesteit en glorie,
dat is ons gebed.

Laat uw glorie zien (2x)
Wij aanbidden U