Nieuwsbrief zondag 30 januari29.01.2022

Mededelingen


Erediensten:
Vooralsnog zijn de erediensten alleen te bezoeken op uitnodiging. Zoals u in de media hebt kunnen lezen blijft de wettelijke regeling van 1,5 meter afstand tot hen waarmee er geen huishouding wordt gevormd vooralsnog van kracht.
Wij verzoeken u vriendelijk bij het bezoeken van de diensten de algemene regels met betrekking tot Covid-19 in acht te nemen.

Collecten:
De collecten vinden plaats bij de uitgang van de kerk door middel van de collectebuidel.
Als u de eredienst niet kunt bezoeken dan verzoeken wij u om de collecten over te maken per bank. Wij adviseren u het bedrag dat u voor vier zondagen zou geven één keer per maand over te maken in verband met de verwerkingskosten die voor iedere aparte boeking in rekening worden gebracht
.Alle collecten worden van harte aanbevolen.

Bevestiging ambtsdragers:
De morgendienst staat vandaag in het teken van de bevestiging en afscheid van ambtsdragers.

Als ouderlingen worden (her)bevestigd:
Dhr. A.A. Maarsingh, Veenhuizen 23a, 9591 TG Onstwedde
Dhr. W.G. Roelfsema, Terwuppingerweg 5, 9591 VH Onstwedde

Als diaken wordt bevestigd:
Dhr. A.J. Clazing, Winakker 8, 9541 GB Vlagtwedde

Als diaken met bijzondere opdracht wordt bevestigd, i.v.m. toetreden tot de Generale Synode:
Dhr. B.A. Meems, Jabbingelaan 9, 9591 AL Onstwedde

Als ouderling-kerkrentmeester worden (her)bevestigd:
Dhr. N. Sterenborg, Veenhuizen 19, 9591 TG Onstwedde
Dhr. M. Kruiter, Vosseberg 29, 9591 TN Onstwedde

De volgende kerkenraadsleden leggen hun ambt neer:
Ouderling T.H. Wesseling, Havenstraat 3, 9591 AJ Onstwedde
Ouderling-kerkrentmeester A. de Vries, Holte 59, 9591 VR Onstwedde
Diaken W. Eeuwema, Havenstraat 29, 9591 AJ Onstwedde

Nu wij als gemeente na de bevestigingsdienst niet samen kunnen komen in d’Ekkelkaamp om de nieuwe en de terugtredende ambtsdragers persoonlijk te begroeten en hen Gods Zegen toe te wensen is een blijk van meeleven in welke vorm dan ook op zijn plaats.

Zondagsschool:
Vandaag is er in verband met de bevestigingsdienst géén zondagsschool.

Boekentafel:
Maandag 31 januari is er boekentafel in d’Ekkelkaamp, van 15.00 – 16.30 uur.

Kinderoppas:
Vandaag is er tijdens de morgendienst kinderoppas in d’Ekkelkaamp