Nieuwsbrief zondag 23 januari22.01.2022

Mededelingen


Erediensten:
Vooralsnog zijn de erediensten alleen te bezoeken op uitnodiging. Wij verzoeken u vriendelijk bij het bezoeken van de diensten de algemene regels met betrekking tot Covid-19 in acht te nemen.

Collecten:
De collecten vinden plaats bij de uitgang van de kerk door middel van de collectebuidel.
Indien u de eredienst niet kunt bezoeken dan verzoeken wij u om de collecten over te maken per bank. Wij adviseren u het bedrag dat u voor vier zondagen zou geven één keer per maand over te maken in verband met de verwerkingskosten die voor iedere aparte boeking in rekening worden gebracht.
Alle collecten worden van harte aanbevolen.

Bevestiging ambtsdragers:
De dienst waarin de bevestiging van ambtsdragers plaats zal vinden is vastgesteld in de morgendienst van zondag 30 januari 2022.

Zondagsschool:
Vandaag is er weer zondagsschool om 11.00 uur in d’Ekkelkaamp.

Boekentafel:
Nu de winkels ook weer open zijn wordt er aanstaande maandag 24 januari een boekentafel gehouden in d’Ekkelkaamp, van 15.00 – 16.30 uur. De boekentafel is ’s avonds gesloten.

Jeugd- en jongerenwerk:
Deze week komen de jeugdclubs op vrijdagavond (28-01) en zaterdagavond (29-01)
weer bijeen. Voor wat betreft het jeugdwerk volgen wij de richtlijnen zoals die voor het onderwijs van toepassing zijn.

Kinderoppas:
Vandaag is er tijdens de morgendienst kinderoppas in d’Ekkelkaamp.

Kopij Kerkblad:
Kopij voor het kerkblad van februari kunt u aanleveren tot en met woensdag 26 januari aanstaande, bij voorkeur per e-mail naar: kerkblad@hervormdonstwedde.nl  - of bij de scriba: Besselinglaan 2.