Rectificatie Toezeggingsformulier18.01.2022

Vrijwillige bijdrage


Per abuis is boven het Toezeggingsformulier voor de vrijwillige bijdrage 2022 een foutief jaartal vermeld. Dit moet zijn 2022 in plaats van 2021.
Wilt u dit negeren en het formulier alsnog invullen?

Alvast bedankt voor uw begrip en medewerking.

met vriendelijke groeten
Namens het college van kerkrentmeesters