Nieuwsbrief zondag 16 januari15.01.2022

Mededelingen


Erediensten:
Naar aanleiding van de persconferentie van vrijdagavond heeft het moderamen vooruitlopend op de adviezen van het CIO besloten om vanaf vandaag weer maximaal 75 gemeenteleden uit te nodigen voor de erediensten. De uitnodigingen zijn zaterdag 15 januari verzonden via kerktijd.nl Wij verzoeken u indien u een uitnodiging hebt ontvangen deze nog even te accepteren als u de dienst bij wilt wonen.
Voor het bezoeken van de erediensten blijven de algemene regels van toepassing, zoals het dragen van een mondkapje bij verplaatsing en de 1,5 meter regel. In verband met deze voorschriften wordt u bij het bezoeken van de erediensten een plaats in de kerk aangewezen door de gastvrouw/gastheer.

Vanaf volgende week zondag 22 januari is er weer kinderoppas in d’Ekkelkaamp

Gebedsdienst Covid-19:
De morgendienst zal in het teken staan van verootmoediging en gebed met het oog op de huidige situatie in de wereld o.a. rondom Covid-19.

Collecten:
De collecten vinden plaats bij de uitgang van de kerk door middel van de collectebuidel.
Indien u de eredienst niet kunt bezoeken dan verzoeken wij u om de collecten over te maken per bank. Wij adviseren u het bedrag dat u voor vier zondagen zou geven één keer per maand over te maken in verband met de verwerkingskosten die voor iedere aparte boeking in rekening worden gebracht.Alle collecten worden van harte aanbevolen.

Catechese:
Donderdag 20 en Vrijdag 21 januari zijn er weer catechisaties voor alle groepen.

Zondagsschool:
Zondag 16 januari is er nog geen zondagsschool.

Begroting 2022 College van Kerkrentmeesters
De begroting 2022 van het college van kerkrentmeesters ligt tot en met 21 januari 2022 ter inzage. Indien u inzage wenst, dan kunt u hiervoor een afspraak maken met kerkrentmeester H. Fissering, Luringstraat 52. Tel. (0599) 33 19 00.

Boekentafel:
Nu de winkels ook weer open zijn wordt er aanstaande maandag 17 januari een boekentafel gehouden in d’Ekkelkaamp, van 15.00 – 16.00 uur.

Bij de middagdienst