Zendingscommissie11.01.2022

Zending verbindt Onstwedde met Centraal-Azië


Christenen in Centraal-Azië hebben het niet gemakkelijk. Zij ervaren veel weerstand vanuit hun omgeving en de overheid.
Je hoort immers moslim te zijn. Kennis van de Bijbel is vaak gering onder mensen die net tot het geloof zijn gekomen. Toch delen zij ondanks de moeilijkheden hun geloof in woord daad.
Via de GZB ondersteunt onze gemeente dit werk op verschillende manieren.Diaconale projecten.
De jonge kerken en huisgemeente in Centraal-Azië hebben vaak een opvallend groot verlangen om het Evangelie uit te dragen in woord en daad.
Een aantal projecten die door lokale kerken zijn opgezet:
 

  • Opvang en verzorging van verslaafden (De GZB heeft zendelingen uitgezonden om een hospice te helpen opzetten voor daklozen).
  • Hulp en noodopvang voor vrouwen en kinderen die te maken hebben met huiselijk geweld.
  •  Christelijke artsen en verpleegkundigen die zich inzetten voor de allerarmsten zonder toegang tot gezondheidszorg.
  • TEE, het mogelijk maken dat er praktische, laagdrempelige bijbelcursussen worden gegeven aan alle gemeenteleden.


Kortom, stuk voor stuk prachtige initiatieven waarin iets van de liefde van God voor mensen zichtbaar wordt.
Ook u heeft de hierboven genoemde projecten mogelijk kunnen maken en uw steentje bijgedragen, namleijk door het dagboek "Een handvol koren" te kopen.
Per verkocht dagboek is namelijk € 8,- naar Centraal-Azië overgemaakt.
Waarvoor hartelijk dank!

Namens de Zendingsommissie  mag ik u van harte Gods zegen voor 2022 toewensen en u allen hartelijk danken voor het ondersteunen van dit kerkelijk project.