Diaconale Werkgroep Roemenië10.01.2022

In juli 2021 is er een extra collecte gehouden voor de gemeente in het Roemeense Ghenci. Bij de betreffende predikant hebben we vanuit onze gemeente met een aantal personen  tijdens een bezoek in 2016 een dienst bijgewoond bij dominee Forro Csaba, destijds in Socaly.  Zijn  dankwoord met een korte weergave van hun activiteiten in deze tijd volgt hieronder:

Allereerst bedanken wij u voor het geld dat we mochten ontvangen.
In de adventsperiode hadden we wat knutselactiviteiten. We hebben adventskransen en andere kerstversieringen gemaakt. Daarna hebben we een adventsbeurs georganiseerd waar we deze spullen verkochten. Het geld dat we voor deze ambachten kregen, hebben we aan een lokale familie gegeven. Hun dochter heeft een zeer ernstige ziekte, het grootste deel van de tijd ligt ze in Cluj  in het ziekenhuis. Dus ze hadden onze hulp hard nodig.
Een vrolijker onderwerp: we maakten een gigantische adventskrans voor in de kerk.  We verzamelen ons daar elke zondagavond. Niet alleen met de leden van onze gemeente, maar met iedereen die wil uit het dorp.  We zingen samen met de kinderen, drinken hete thee en maken gewoon een praatje met elkaar. Dit zijn echt gezegende gelegenheden.

Een paar weken geleden zijn we begonnen met het installeren van de verwarming in de kerk. Onze kerk is erg groot, maar er was geen verwarming. In de winter is het er echt koud. Het grootste gedeelte van de winter moesten we de kerk verlaten en naar het gemeenschapshuis gaan, en daar hielden we de diensten. Maar soms is dat ook niet groot genoeg. Zeker in deze tijden met de pandemie, waarin we de 1,5 meter tussen mensen nodig hebben.  Dit werk is dus begonnen. We hopen dat we het voor de kerst kunnen afmaken.

We wensen jullie allemaal hele fijne kerstdagen en een gezegend nieuwjaar!

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Csaba en Emese Forro

De Engelse versie
First of all we would like to thank you the money. Yes, it has arrived to our bank account. In Advent period we had some craft activities. We did some advent wreathes and other christmas ornaments. After that we organized an advent fair where we sold these things. The money we got for these crafts we gave to a local family. Their daughter has a very serious disease, the most of the time she is at Cluj Napoca in hospital. So they really needed our help. A more happier topic: we made a "giant" advent wreath in the front of the church. We gather there each sunday night. Not only with the members of our congregation, but everybody who wants from the village. We sing together with kids, drink hot tea and just have a chat with each other. These are really blessed ocasions.
A few weeks ago we started to install the heating in the church. Our church is very big, but there wasn't heat in it. During winter there is really cold in it. The most part of the winter we had to leave the church and go to the community house, and we had the services there. But sometimes that is not big enough. Especially in these times with the pandemic, when we need the 1,5 meters between people. So this work has started. We hope we can finish it until Christmas. We attach you some photos.
We wish you all a very happy christmas and a blessed new year!

Csaba and Emese Forro