Jeugdclub 12 - 16 Obadja07.01.2022

En dan is ineens het eerste deel van het winterseizoen voorbij. We mogen dankbaar zijn dat we nog tot begin december met elkaar in d’ Ekkelkaamp ‘gewone’ clubavonden mochten hebben.
Op 27 november is Sinterklaas langs geweest.

Op 18 december zouden we normaal gesproken tijdens de Kerstviering de geboorte van onze Heere Jezus herdenken. Helaas kon dit op de manier zoals we gewend zijn niet doorgaan. Op het laatste moment hebben we met behulp van vrouwenkring Martha, een kerstwandeling georganiseerd, waarvoor heel hartelijk dank! Iedere groep liep met de eigen clubleiders de wandeling, waarbij onderweg een stukje uit de Bijbel werd gelezen of een puzzeltje gemaakt.

Ook hebben we als Jeugdclub 12-16 de kniepertjesactie gehouden. Samen met de leden van Genesis en Zorghuis Samen hebben we een hele mooie opbrengst bij elkaar gebakken!
We willen dan ook alle leden, clubleiders, ouders, deegmakers, kniepertjes-ijzer-uitleners en ieder ander die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan het succes van deze actie heel hartelijk bedanken! Met elkaar hebben we dit gedaan.
Van de molen in Vriescheloo hebben we een bijdrage mogen krijgen in de vorm van een paar kilo gratis bloem!
De opbrengst van de kniepertjesactie was € 537,00 en zal worden verdeeld tussen Zorghuis Samen voor de aanschaf van een ‘beleef tv’ en muziekgroep Genesis voor de aanschaf van een ‘mengpaneel’.

Voor iedereen veel Heil en Zegen gewenst voor het nieuwe jaar. Hopelijk wordt het ons gegeven om het winterseizoen op een ‘normale’ manier af te sluiten. Zo de Heere wil en wij leven.