Vrouwenkring "Martha"07.01.2022

Het jaar 2021 ligt alweer achter ons. We hebben het jaar op een bijzondere manier afgesloten.
Op maandag 22 december stond de kerstviering in de vorm van een wandeling op het programma. Vanwege de aangekondigde maatregelen op zaterdagmiddag, hebben we gelukkig binnen een paar uur de wandeling kunnen verplaatsen naar diezelfde avond. We zijn ontzettend dankbaar dat we zo toch nog met elkaar aan de geboorte van de Heere Jezus konden denken.

De eerste kringavond van 2022 hopen we woensdag 12 januari te houden. Het is afwachten in welke vorm deze kan plaatsvinden.
We wensen u allen Gods onmisbare zegen toe in het nieuwe jaar.

Hartelijke groet, Anja, Dorothée en Marleen