Zondagsschool "De Goede Herder"08.12.2021

Op 7 november zijn we met het Adventproject gestart van Bijbelbasics. Tel je mee? Dat is het thema van het project waarmee we dit jaar naar Kerst toeleven. De Bijbel vertelt dat iedereen waardevol is voor God. Het kerstverhaal maakt dat op een bijzondere manier duidelijk. Jezus zelf kwam naar de aarde als een klein en hulpeloos kind, onder arme omstandigheden. Zo liet God aan ons zien dat juist ‘kleine’ mensen, zonder macht en invloed, een speciale plek bij Hem hebben.
Op 14 november stond Lucas 2:1-5 centraal: Jozef en Maria gaan op reis naar Bethlehem vanwege een volkstelling.
Op 21 november lazen we uit Lucas 1:26-56. Maria dankt God dat Hij haar heeft uitgekozen, terwijl ze een heel gewoon meisje is.
Zondag 28 november is de derde van een blok met vijf teksten over ‘kleine’ mensen die voor God juist heel belangrijk zijn. Op deze zondag staat Marcus 9:33-37 centraal: Wie de belangrijkste wil zijn, moet anderen juist dienen.
Zondag 5 december gaat het over Jesaja 53:1-6: Gods dienaar die door niemand werd gezien, maar die ons vrede heeft gebracht.

De kerstviering vindt plaats in d’ Ekkelkaamp op eerste kerstdag 25 december (zaterdagmiddag) om 14:00 uur. Zondag 12 december (Avondmaalszondag) en 19 december houden we de ‘generale repetitie’. Het is fijn dat de kinderen deze zondagen allemaal aanwezig zijn.

Hartelijk bedankt voor de giften die we binnen hebben gekregen voor het kerstfeest. We willen ook de mensen bedanken die ons hebben geholpen door met een lijst te lopen.

Als leiding zijn we blij met het grote aantal kinderen dat naar de zondagsschool gaat. Vriendjes en/of vriendinnetjes van school zijn altijd welkom om een kijkje te nemen. De zondagsschool begint in het nieuwe jaar op 9 januari.

We wensen iedereen gezegende kerstdagen en een goed 2022.

Marieke Wolfs, Zwaantje Brugge, Arnold Wubs, Frank Boels, Marchien Wilzing, Marijke Venema, Dineke Clazing en Roelianne Wilzing