Vrijwillige bijdrage 202206.12.2021

Graag informeren wij u nu al over de vrijwillige bijdrage 2022. Evenals voorgaande jaren wordt de actie in twee weken tijd gehouden. We hopen, ondanks de Corona-maatregelen, de actie volgens de ons bekende werkwijze te kunnen uitvoeren. In de eerste week zullen de enveloppen door de vrijwilligers rondgebracht worden en in de tweede week worden de toezeggingsformulieren weer opgehaald.

Wij hopen van harte dat wij opnieuw een beroep mogen doen op alle vrijwilligers die door hun inzet de actie van dit jaar tot een succes hebben gemaakt. De lopers van dit jaar zullen binnenkort weer benaderd worden met de vraag of ze ook in 2022 mee willen werken aan deze actie.

De actieperiode is van zaterdag 15 januari t/m zaterdag 29 januari 2022. We rekenen wederom op uw medewerking om de actie te laten slagen.

College van kerkrentmeesters