Kerstgeschenk en kerstkaarten04.12.2021

Vorig jaar hebben oudere en zieke gemeenteleden in de loop van december een kerstzakje in plaats van het traditionele kerstbakje gekregen. Ook dit jaar worden weer kerstzakjes rond gebracht met daarin allerlei gezonde lekkernijen voor rond de kerst. De gemeenteleden die een kerstzakje krijgen aangeboden kunnen dit met in acht nemen van de coronaregels aannemen bij de deur.

Net als bij het rondbrengen van de ontbijtjes bij de start van het winterwerk kunt u met het oog op het coronarisico aangeven wanneer u geen kerstzakje wilt ontvangen. U kunt dit doorgeven aan diaken Gert Meijer, e-mail  of T (0599)332666. In dat geval krijgt u een kerstgeschenk in de brievenbus.

Voor oudere en zieke gemeenteleden kan de kersttijd een extra eenzame en stille tijd zijn. Wij vragen daarom alle gemeenteleden om net als vorig jaar, samen deze groep een hart onder de riem te steken met de kerstkaartenactie.
Hoe? U levert uiterlijk woensdag 15 december minimaal 10 (maar meer mag natuurlijk ook) kerstkaarten voorzien van uw naam, in bij één van de diakenen. De kaarten worden vervolgens verdeeld over de kerstzakjes en kerstgeschenken zodat iedereen evenveel kerstkaarten ontvangt.

Vorig jaar zijn er zo’n 700 kaarten ingeleverd en de ontvangers hebben dit zeer gewaardeerd.  

We vragen u en jou mee te doen aan deze actie.