Nieuwsbrief zondag 12 september11.09.2021

MededelingenZondagsschool:
Vandaag is er na een lange winter- en zomerstop weer zondagsschool voor de kinderen vanaf 4 jaar van 11.00 – 12.00 uur in d’Ekkelkaamp.

Bijbelkring:
DV dinsdag 14 september 2021 is er bijbelkring, ’s middags om 15.00 uur en s’ avonds om 19.30 uur.
Ds. Van den Berg wil dan graag met u kennismaken en met u spreken over de invulling van de bijbelkring. U bent van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn.

Jongvolwassenencatechese en belijdeniscatechese:
De eerste (kennismakings-)avond voor de jongvolwassenencatechese en belijdeniscatechese is op vrijdagavond 17 september om 20.15 uur in d’Ekkelkaamp. Op deze avond wil ds. Van den Berg graag kennismaken en bespreken in welke vorm de catechese verder gestalte kan worden gegeven.

Mocht u/jij, mogelijk als oudere, overwegen om belijdeniscatechese te gaan volgen, maar twijfelt u/jij nog of hebt u/jij andere vragen?  Ga dan gerust met ds. Van den Berg in gesprek. U/jij kunt hem bellen onder nummer: T (0599)331212 of mailen.

Boekentafel IZB:
DV maandag 13 september 2021 is er de (uitgebreide) boekentafel, ’s middags van 15.00 tot 16.30 uur en ’s avonds van 19.00 tot 20.30 uur.
Deze keer is er alleen ’s avonds verkoop van collectemunten.

Viering van het Heilig Avondmaal:
In het kerkblad van deze maand zijn we helemaal vergeten aandacht te besteden aan het dankbare feit dat op D.V. zondag 26 september in het midden van de gemeente de Avondmaalstafel mag staan aangericht. Graag wijzen we daarom middels dit bericht in de nieuwsbrief erop dat de dienst van volgende week zondagmorgen in het teken staat van voorbereiding op het Heilig Avondmaal. Om deze reden onderbreekt onze dominee even de prekenseries. In de diensten van voorbereiding, viering en nabetrachting zal de verkondiging plaatsvinden vanuit Psalm 84. Het lied van verlangen!
Over de wijze waarop op 26 september het Avondmaal zal worden gevierd beraden wij ons deze week. In de weekbrief van volgende week zullen wij u hierover informeren.