Opname ziekenhuis

Bij opname in een ziekenhuis en na thuiskomst graag de predikant of wijkouderling zo spoedig mogelijk (laten) inlichten, zodat u dan ook bezoek namens de kerk ontvangt.

Predikant

Wijkouderling