Huwelijksjubileum

Van de huwelijksjubilea van 25, 40, 45, 50, 55, 60, 65 en 70 jaar wordt in de kerkblad en nieuwsbrief melding gemaakt, mits u de predikant of wijkouderling hiervan tijdig op de hoogte stelt.

Predikant

Wijkouderling