Betalen kerkblad

Graag willen we voor uw financiële bijdrage aan het kerkblad gebruik gaan maken van automatische incasso. Dit is voor u en voor ons de meest eenvoudige betalingsmogelijkheid.

De diaconie vraagt u hiervoor een machtiging af te geven. Dit kan door het incassoformulier onder aan deze pagina te downloaden, invullen en vervolgens mailen naar de diaconie.

We weten dat er een aantal gemeenteleden is dat er toch prijs op stelt om  via een acceptgirokaart te kunnen betalen. Als dat het geval is kunt u contact opnemen met Roelf Oosterveld. Zijn telefoonnummer vindt u hieronder.

Als richtlijn vragen wij van u een jaarlijkse bijdrage van € 21,50 maar u bent vanzelfsprekend vrij om een hogere bijdrage te doen.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Roelf Oosterveld, T(0599) 331854 óf met Gert Meijer, T (0599) 332666 of via e-mail.

Download hier het incassodocument