Inzameling voor de voedselbank

In onze provincie maken ruim 7.000 inwoners gebruik van de voedselbank, waarvan maar liefst 2.000 kinderen. Ook bij de voedselbank Zuidoost Groningen zijn veel mensen die van deze noodhulp gebruik moeten maken.

Tijdens de kerstdagen is de collecte bestemd voor deze voedselbank met onder andere een uitgiftepunt in Vlagtwedde. Dit geld is hard nodig om alle kosten te kunnen betalen. Toch zou het mooier zijn om concreet voedsel te geven. Daarom heeft u  de mogelijkheid om voedsel in te leveren. Bij de zij- en achteringang van de kerk staat een krat waarin u producten achter kunt laten. Deze producten worden dan naar de voedselbank gebracht. We hopen dat u, bij het doen van uw eigen boodschappen, aan deze mensen wilt denken door af en toe een lang houdbaar product extra te kopen en 's zondags mee te nemen naar de kerk.

U kunt het werk van de voedselbank ook steunen door een gift over te maken op rekening NL35 RABO 0152 8731 71 t.n.v. stichting Voedselbank zuidoost Groningen.

Website Voedselbank zuidoost Groningen