Toelichting op de ANBI-status

De Belastingdienst heeft de Protestantse Kerk in Nederland (PKN), en daarmee de Hervormde Gemeente Onstwedde, aangemerkt als Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).

Voor de ANBI-status is de gemeente verplicht om op diverse punten inzicht te geven in haar reilen en zijlen. Dit wordt uitgesplitst in een ANBI-Diaconie en een ANBI-Gemeente gedeelte.

ANBI Diaconie

ANBI Gemeente