Fotopuzzeltocht START 18.45 UUR 08.09.2023

om 19.45 uur vanaf de Chr. Geref. Kerk, Luringstraat.

De genoemde aanvangstijd op de website en en nieuwsbrief is niet juist. De juiste tijd is 18.45 uur.