Nieuwsbrief zondag 18 september17.09.2022

Mededelingen


Collecten:
De collecten vinden plaats in de eredienst voorafgaand aan de prediking.
De eerste is voor de diaconie en de tweede voor kerkbeheer.
Bij de uitgang kunt u middels de zendingsbussen geven voor de zending.
Uw gift digitaal overmaken blijft uiteraard ook mogelijk.

Extra Collecte:
Vandaag wordt er een ingelaste extra collecte gehouden die bestemd is voor noodhulp aan Pakistan.
In augustus 2022 zijn 33 miljoen mensen in Pakistan getroffen door de heftigste regens ooit. Grote overstromingen zijn het gevolg, een derde deel van het land staat onder water. Er zijn op dit moment 1000 doden bekend. Vooral in het arme zuiden en zuidwesten zijn miljoenen mensen op de vlucht geslagen. Meer dan een miljoen huizen zijn verwoest of zwaar beschadigd, en veel vee is verdronken.
Deze noodhulpactie gaat uit van het noodhulpcluster van de PKN.
Giften voor deze collecte kunt u ook overmaken op rekeningnummer: NL44 RABO 0349 0041 96 ten name van Diaconie, met vermelding van “Pakistan”.

Alle collecten worden van harte aanbevolen

Heilig Avondmaal:
Vandaag staat de morgendienst in het teken van de voorbereiding op de viering van het Heilig Avondmaal, dat wij volgende week zondagmorgen hopen te vieren. In de middagdienst van volgende week zondag wordt de dankzegging gehouden. Wij attenderen u nog op de handreiking voor de week van voorbereiding, zoals die in het kerkblad van september is vermeld.

Censura Morum:
Maandag 19 september wordt er censura morum gehouden in d’Ekkelkaamp van 19.00 uur
tot 19.30 uur.

Avondmaalscollecte:
Volgende week zondag is de avondmaalscollecte bestemd voor Mercy Ships. Deze organisatie heeft ziekenhuisschepen die bemand worden door vrijwilligers en bieden medische hulp aan de armste landen in de wereld, waarbij men Gods liefde op een praktische manier onder de allerarmsten laat zien en ervaren.

Glutenvrij avondmaalsbrood:
Indien u gebruik dient te maken van glutenvrij brood, dan verzoeken wij u dit even door te geven aan de scriba.

Kinderoppas:
Vandaag is er tijdens de morgendienst kinderoppas in d’Ekkelkaamp.

Catechese:
Deze week beginnen ook de catechisaties voor de jongeren weer op donderdag en vrijdag. Voor de indeling en aanvangstijdens verwijzen wij u naar onderstaand weekrooster.

Kopij Kerkblad:
Kopij voor het kerkblad van oktober kunt u aanleveren tot en met woensdag 21 september aanstaande, bij voorkeur per e-mail naar: kerkblad@hervormdonstwedde.nl
of bij de scriba: Besselinglaan 2.

Sokken voor asielzoekers in Stadskanaal:
De asielzoekers die in de tenten aan de Manegelaan in Stadskanaal verblijven hebben dringend behoefte aan sokken. De meeste asielzoekers hebben geen sokken meer. Nu het kouder wordt geeft dit de nodige problemen. De jeugdclubs van de drie Onstwedder kerken hebben hiervoor een actie opgezet. Vandaag staat bij de ingang van alle kerken een wasmand waarin u (evt. nieuwe) sokken kunt doen. Er is behoefte aan sokken voor volwassenen, zowel mannen als vrouwen, én kinderen.
Doet u mee?