Covid-1904.01.2022

Naar aanleiding van de huidige situatie rond Covid-19 heeft de kerkenraad, zeer tot hun spijt, moeten besluiten om bij de zondagse erediensten voorlopig geen gemeenteleden uit te nodigen. De kerkenraad volgt hierbij de zeer dringende adviezen op die van het centraal interkerkelijk overleg orgaan in overheidszaken (CIO) ontvangen zijn.
Tijdens de erediensten zal voorlopig alleen de kerkenraad aanwezig zijn in de kerk. Zoals wellicht bekend is duurt de huidige lock down situatie in ieder geval tot en met 15 januari 2022, maar er moet rekening mee worden gehouden dat de periode ook nog verlengd kan worden. Het is momenteel onduidelijk welke gevolgen dit zal hebben voor de erediensten na 15 januari. De kerkenraad houdt er rekening mee dat er ook na 15 januari beperkingen zullen zijn.

Met betrekking tot de dienst waarin de bevestiging van ambtsdragers plaats zal vinden, die gepland stond op 16 januari 2022, is besloten om deze uit te stellen totdat er weer gemeenteleden en familieleden van de te bevestigen broeders en aftredende broeders tijdens de eredienst in de kerk aanwezig kunnen zijn.

De kerkenraad roept u op om de diensten te blijven volgen via kerktelefoon en kerk-TV.