Kleding inzamelen

In verband met het coronavirus is de inzameling tijdelijk gestopt.

De werkgroep Roemenië houdt zich bezig met het inzamelen van kleding. Kleding blijft een artikel waaraan nog steeds grote behoefte is, met name in ziekenhuizen en andere tehuizen en in persoonlijke schrijnende situaties.

Over de kledinginzamelingsacties en verspreiding in Roemenië is regelmatig contact met de Stichting Hulp Oost Europa (HOE) en met enkele kerkelijke gemeenten in Roemenië. Voor het verkrijgen van financiële middelen vinden er af en toe acties plaats.

Het inzamelen:
Op iedere eerste zaterdag van de maand is de sortering van de binnen gekomen  kleding en andere materialen, ’s morgens van 9.30 uur tot 11.00 uur te Veenhuizen 18. In de 1e week van november komt de kleding van de Kanaalstreek-parochies erbij.

Verder kan de goede kleding (schoon en gewassen)   en ook schoeisel gedeponeerd worden in de kledingkisten/containers aan de Kampweg 3. Liever geen vodden of niet meer draagbare kleding aanleveren.

Meer over de werkgroep Roemenië

Meer over de kledingcontainer
 

Inzameling oktober 2018

Er is een transport geweest op zaterdag 22 september jl.  In het kerkblad van de maand november hopen we informatie te kunnen geven over waar de kleding etc. naar toe is gebracht.
In de maand oktober zal de kleding van de parochies weer bijeen gehaald worden. De verwerking is dit keer niet op een 1e zaterdag van de maand, maar op zaterdag  20 oktober a.s. Vervolgens is het de bedoeling dat we dan de 1e zaterdag van de maand november niet gaan sorteren. De verwerking is normaal iedere 1e zaterdag van de maand op het adres Veenhuizen 18a van 8.30 tot 11.00 uur.
 
De gewoonte is dat voor iedere keer de help(st)ers worden benaderd, maar mocht het zo zijn, dat wanneer u niet wordt benaderd en toch wel wilt helpen dat altijd mogelijk is. Laat het dan even weten aan mevr. A. Meijer, T (0599)332819.